ปิด
HDD 500G

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 1,510
HDD 1TB

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 1,625
HDD 2TB

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 2,685
HDD 3TB

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 3,780
HDD 4TB

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 5,065
HDD 6TB

รุ่น Barracuda Pro 3.5 

ราคา 10,595
HDD 8TB

รุ่น Barracuda Pro 3.5 

ราคา 14,950
HDD 10TB

รุ่น Barracuda Pro 3.5 

ราคา 19,485
HDD 1TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 1,878
HDD 2TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 2,930
HDD 3TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 4,050
HDD 4TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 5,355
HDD 6TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 9,620
HDD 8TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 12,360
HDD 10TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 17,365
HDD 2TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 4,090
HDD 3TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 4,590
HDD 4TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 5,770
HDD 6TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 9,890
HDD 8TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 14,655
HDD 10TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 18,090
คลองถมเทค