ปิด

ฮาร์ดดิส คอมพิวเตอร์,เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด,เครื่องเซิร์ฟเวอร์

PC & Gaming - HDD

ฮาร์ดดิส HDD 500GBHDD 500G

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 1,510
ฮาร์ดดิส HDD 1TBHDD 1TB

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 1,625
ฮาร์ดดิส HDD 2TBHDD 2TB

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 2,685
ฮาร์ดดิส HDD 3TBHDD 3TB

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 3,780
ฮาร์ดดิส HDD 4TBHDD 4TB

รุ่น Barracuda 3.5 

ราคา 5,065
ฮาร์ดดิส HDD 6TBHDD 6TB

รุ่น Barracuda Pro 3.5 

ราคา 10,595
ฮาร์ดดิส HDD 8TBHDD 8TB

รุ่น Barracuda Pro 3.5 

ราคา 14,950
ฮาร์ดดิส HDD 10TBHDD 10TB

รุ่น Barracuda Pro 3.5 

ราคา 19,485

CCTV - Surveillance

ฮาร์ดดิส HDD 1TBHDD 1TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 1,878
ฮาร์ดดิส HDD 2TBHDD 2TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 2,930
ฮาร์ดดิส HDD 3TBHDD 3TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 4,050
ฮาร์ดดิส HDD 4TBHDD 4TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 5,355
ฮาร์ดดิส HDD 6TBHDD 6TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 9,620
ฮาร์ดดิส HDD 8TBHDD 8TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 12,360
ฮาร์ดดิส HDD 10TBHDD 10TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 17,365

NAS- Network-Attached Storage

ฮาร์ดดิส HDD 2TBHDD 2TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 4,090
ฮาร์ดดิส HDD 3TBHDD 3TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 4,590
ฮาร์ดดิส HDD 4TBHDD 4TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 5,770
ฮาร์ดดิส HDD 6TBHDD 6TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 9,890
ฮาร์ดดิส HDD 8TBHDD 8TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 14,655
ฮาร์ดดิส HDD 10TBHDD 10TB

รุ่น IronWolf 3.5 

ราคา 18,090

เลือกฮาร์ดดิส ให้ถูกประเภทเพื่อใช้งาน

ฮาร์ดดิสหลายประเภทเช่น ฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ฮาร์ดดิสเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดดิสกล้องวงจรปิด เป็นต้น ฮาร์ดดิสแต่ละประเภทจะมีการทำงานที่แตกต่างกันหลายด้าน เช่น ความเร็วในการบันทึก  ความทนทานต่อการใช้งาน  การใช้ไฟฟ้าในฮาร์ดดิส เป็นต้น 

SEAGATE ได้ออกแบบมา 3 รุ่น เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่าง

- Barracuda เป็นฮาร์ดดิสใช้งานประเภทคอมPCและโน็ตบุ๊ค

- SkyHawk เป็นฮาร์ดดิสใช้งานประเภทระบบกล้องวงจรปิด

- IronWolf เป็นฮาร์ดดิสใช้งานประเภทระบบเซิร์ฟเวอร์

 

คลองถมเทค