ปิด

ฮาร์ดดิส คอมพิวเตอร์,เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด,เครื่องเซิร์ฟเวอร์

CCTV 

ฮาร์ดดิส HDD 1TBHDD 1TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 1,878
ฮาร์ดดิส HDD 2TBHDD 2TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 2,550
ฮาร์ดดิส HDD 3TBHDD 3TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 4,050
ฮาร์ดดิส HDD 4TBHDD 4TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 5,355
ฮาร์ดดิส HDD 6TBHDD 6TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 9,620
ฮาร์ดดิส HDD 8TBHDD 8TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 12,360
ฮาร์ดดิส HDD 10TBHDD 10TB

รุ่น SkyHawk 3.5 

ราคา 17,365
HDD 1TB

รุ่น WD10PURX 

ราคา x,xxx
HDD 2TB

รุ่น WD20PURX 

ราคา x,xxx
HDD 3TB

รุ่น WD30PURX 

ราคา x,xxx
HDD 4TB

รุ่น WD40PURX 

ราคา x,xxx
HDD 6TB

รุ่น WD60PURX 

ราคา x,xxx
HDD 8TB

รุ่น WD80PURX 

ราคา xx,xxx
HDD 10TB

รุ่น WD100PURZ 

ราคา xx,xxx

เลือกฮาร์ดดิส ให้ถูกประเภทเพื่อใช้งาน

ฮาร์ดดิสหลายประเภทเช่น ฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ฮาร์ดดิสเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดดิสกล้องวงจรปิด เป็นต้น ฮาร์ดดิสแต่ละประเภทจะมีการทำงานที่แตกต่างกันหลายด้าน เช่น ความเร็วในการบันทึก  ความทนทานต่อการใช้งาน  การใช้ไฟฟ้าในฮาร์ดดิส เป็นต้น 

SEAGATE ได้ออกแบบมา 3 รุ่น เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่าง

- Barracuda เป็นฮาร์ดดิสใช้งานประเภทคอมPCและโน็ตบุ๊ค

- SkyHawk เป็นฮาร์ดดิสใช้งานประเภทระบบกล้องวงจรปิด

- IronWolf เป็นฮาร์ดดิสใช้งานประเภทระบบเซิร์ฟเวอร์

คลองถมเทค