อุปกรณ์เครื่องสำรองไฟ UPS Syndome

   ปัจจุบันการมีเครื่องสำรองไฟฟ้าเป็นที่เรื่องจำเป็น เนื่องจากการที่ไฟดับบ่อยๆ อาจก่อให้เกิดความเสียทางเครื่องจักรหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้ามีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งาน เราของแนะนำเครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Syndome สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก รับประกันอายุการใช้งานสินค้า นานถึง2ปี