หัวนำสัญญาณ BNC , F-TYPE , JACK DC


LEOTECH : หัวต่อเข้าสาย


หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F-Type Splice (ตัวต่อกลาง)
รุ่น F-81 (100 = 1ถุง)

ราคา 250 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F-Type Crimp (แบบบีบ)
รุ่น F6C (100 = 1ถุง)

ราคา 315 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว DFM (ตัวเมีย)
รุ่น CCTVDFM 2.1 (100 = 1ถุง)

ราคา 890 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว DCM (ตัวผู้)
รุ่น CCTVDCM2.1(100 = 1ถุง)

ราคา 890 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F to BNC (หัวแปลง)
รุ่น FBNC (100 = 1ถุง)

ราคา 890 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว BNC Crimp (ตัวผู้ แบบบีบ)
รุ่น BNC6CM (100 = 1ถุง)

ราคา 910 (1 ถุง)