ปิด

หัวนำสัญญาณ BNC , F-TYPE , JACK DC

หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F-Type Twist (แบบเกลียว)

รุ่น F6T (100 = 1ถุง) 

ราคา 120 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F-Type Splice (ตัวต่อกลาง)

รุ่น F-81 (100 = 1ถุง) 

ราคา 240 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F-Type Crimp (แบบบีบ)

รุ่น F6C (100 = 1ถุง) 

ราคา 300 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F to RG6 (แจ็คทีวีตัวผู้)

รุ่น TVM75FM (100 = 1ถุง)

ราคา 600 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว DCM (ตัวผู้)

รุ่น CCTVDCM2.1(100 = 1ถุง)

ราคา 840 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว DCFM (ตัวเมีย)

รุ่น CCTVDCFM 2.1 (100 = 1ถุง)

ราคา 840 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F to BNC (หัวแปลง)

รุ่น FBNC (100 = 1ถุง)

ราคา 840 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว BNC Crimp (ตัวผู้ แบบบีบ)

รุ่น BNC6CM (100 = 1ถุง)

ราคา 900 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว F11CP (แบบบีบ มีเข็ม)

รุ่น F15-1 (100 = 1ถุง)

ราคา 1,440 (1 ถุง)
หัว BNC JACKDCFM F-TYPEหัว BNC (หัวแปลง)

รุ่น C6T (100 = 1ถุง)

ราคา 1,010 (1 ถุง)
คลองถมเทค