ปิด

HD DIGITAL BOOSTER รุ่น DT20B

฿520
จำนวน:

Function

- Brand (dBY)
- Model (DT20B)

+ ใช้ขยายสัญญาณ Digital TV(DVB-T2)
+ และ Analog จากปีกรับสัญญาณผ่าน UHF
+ อุปกรณ์ขยายสัญญาณจากเสาอากาศขนาดกลาง (DVB-T2)
+ สำหรับใช้ห้องพัก,หอพัก,ห้องเช่าที่ต้องการรับชมดิจดตอลทีวี
+ ใช้ร่วมกับมัลติสวิตย์ที่ใช้ในงานระบบทีวีในอาคาร
+ เกนฑ์อัตราขยาย 20 dB
+ ปรับเกน เร่ง/ลด สัญญาณได้ 20 dB
+ รองรับสำหรับการติดตั้งได้ 20-30 จุด
+ สามารถรับชมช่องรายการของ Digital TV                                   และ Analog ได้ทั้ง 2ระบบ
+ สามารถบาลานความถี่ช่องอนาล็อกช่อง 29,32                             ให้เท่ากับช่องดิจิตอลได้
+ เสียบไฟ 220V ได้เลย

//ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า//

สมัครสมาชิก ลด 5% 
สมัครสมาชิก VIP ลด 10%
ถ้าซื้อจำนวน 5 ตัวขึ้นไป มีส่วนลดพิเศษ

คลองถมเทค