ประวัติกล้องวงจรปิด

ประวัติกล้องวงจรปิด

   CCTV คำนี้ได้ยินกันมากขึ้นในปัจจุบันตามหนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ และสื่ออื่นๆ  คำว่า CCTV หรือกล้องวงจรปิดย่อมาจาก Closed Circuit Television หรือเรียกอีกอย่างว่า Video Surveillance System คือ ระบบการบันทึกภาพจากกล้องที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัย หรือที่ใช้ดูแลสอดส่องเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ระบบกล้องวงจรปิดเริ่มติดตั้งครั้งแรกในปี 1942 ในประเทศเยอรมนี ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัตถุประสงในช่วงแรกติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของขีปนาวุธ V2 จากนั้นในปี 1968 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลสอดส่องระแวดระวังเรื่องการก่อการร้าย และจากนั้นได้มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องมาเรื่อย ปัจจุบัน ​​เราสามารถติดกล้องวงจรปิด เพื่อให้กล้องวงจรปิด ทำงานแทนเรา และเรายังสามารถดูการทำงานของลูกน้องก็ได้ สะดวกในการบริหารจัดการ ถึงแม้เราจะอยู่ที่ไหนในโลก ขอให้มี Internet ก็สามารถเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดได้หมด

กล้องวงจรปิดแบ่งออกเป็น 4 ยุค ดังนี้

ยุคที่ 1 เป็นยุคที่ต้องนั่งเฝ้า คอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลา เพราะต้องดูกันแบบเรียลไทม์ กล้องกับจอมอนิเตอร์เชื่อมต่อกันโดยตรง

ยุคที่ 2 ยุคนี้มีการพัฒนาขึ้นโดยมีเครื่องบันทึกช่วยในการบันทึกข้อมูล เป็นลักษณะอนาล็อกใช้เทปชนิด VHS และเชื่อมต่อระหว่างกล้องวงจรปิดกับจอมอนิเตอร์ยังเป็นแบบ 1:1 Multiplexers ใช้ดูกล้องวงจรปิดมากกว่า 1 ตัว

ยุคที่ 3 ยุคนี้มีการพัฒนาการเชื่อมต่อใหม่ มีการรวมสัญญาณที่มาจากกล้องวงจรปิดมากกว่า 1 ตัว มีการพัฒนาระบบการบันทึกให้ดีกว่าเดิมอีกด้วย

ยุคที่ 4 ยุคนี้มีการพัฒนาขึ้นไปอีกคือจากระบบการบันทึกไปสู่ระบบดิจิตอลที่เรียกว่าระบบกล้องวงจรปิดแบบ DVR ที่บันทึกภาพลงในฮาร์ดดิสก์ได้

   แต่ถึงยังไงกล้องวงจรปิดก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนมีคุณภาพสูงเช่นสามารถบันทึกต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตรวจสอบการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนทางอีเมลได้ ซึ่งกล้องวงจรปิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคตต่อไป


ชื่อผู้ตอบ: