ระบบ AHD คืออะไร

AHD (Analog High Defintion) เป็นระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อกที่มีความละเอียดสูงสามารถส่งสัญญาณไปในสายเคเบิลได้ไกลถึง 500 เมตร สายเคเบิลที่ว่านี้ก็คือสาย RG6 นั้นเอง เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวน 3D Noise ทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูง และระบบ AHD จะไม่มีการบีบอัดและเข้ารหัสทำให้ภาพที่ได้เป็น Real-Time ไม่มีการหน่วงของสัญญาณในการส่งสัญญาณด้วย และเมื่อเปรียบกับ CVBS ที่มีความละเอียดเท่ากันแต่คุณภาพของ AHD จะดีกว่าอีกทั้งระบบเป็นแบบเปิดสามารถใช้งานกับ กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกเป็น AHD เหมือนกันได้อีกด้วย

ในส่วนของ Chip ประมวนผลเป็น Next Chip ผู้ผลิตชั้นนำจากเกาหลีได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้เป็นที่ยอมรับกันในวงการกล้องวงจรปิด จึงทำให้กล้องวงจรปิด AHD จะออกสู่ตลาดกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบกล้องวงจรปิดอีกระบบที่เข้ามาแทนระบบอนาล็อกแบบเดิมแน่นอน