ปิด

Adapter คืออะไร

  มันก็คือหม้อแปลงไฟฟ้านั้นเองจากไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่ให้ทั่วๆไปตามบ้านที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์ ให้เป็นกระแสตรง (DC) ที่มีความต่างศักย์ต่ำลง เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หรือจ่ายไฟให้กับตัวกล้องวงจรปิดนั้นเองเข้าใจบ่

  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเลือกใช้ Adapter กระแสไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับตัวกล้องวงจรปิดนั้น 12 VDC 1A มีการจ่ายไฟเกินหรือไฟขาดหรือไม่สามารถจ่ายไฟได้คุณภาพคงที่หรือไม เพราะปกติกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่จะใช้ค่าเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 10% ค่าตัวเลขก็คือไม่เกิน 13.1V และไม่ควรต่ำกว่า 10.8V

คลองถมเทค