Media Converter คืออะไร

หลายคนคงสงสัยบ้างแหละว่ามันคืออะไร เอาไว้ทำอะไรบ้าง

Media Converter มันก็คืออุปกรณ์ใช้แปลงรูปแบบของการส่งสัญญาณจากสาย Fiber optic มาเป็นสาย LAN เพราะสาย LAN มีความยาวสูงสุดได้แค่ 100 เมตร แต่ถ้าอยากให้ยาวกว่านั้นต้องใช้ Media Converter แล้วใช้สาย Fiber แทน จะสามารถไปได้อย่างต่ำก็ 2 กิโลเมตร หรือมากกว่านั้น

Media Converter ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีถังครอบ มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวกและติดตั้งได้ง่าย ออกแบบมาให้รองรับระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน รองรับการเชื่อมต่อในการสื่อสารในอัตราเร็ว มีไฟบอกสถานการณ์ทำงานในรูปแบบ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Network ดูแลรักษาง่าย ใช้ง่ายได้ในระยะยาวอีกด้วย

จุดเด่น

- Media converter สามารถแปลงสัญญาณมีเดียได้ 1 ช่องสัญญาณระหว่าง 1000Base-T และ 1000Base-SX

- ทำงานมัลติโหมดไฟเบอร์

- คุณสมบัติ Auto negotiation

- คุณสมบัติ ของ Auto MD บนพอร์ตTX

- ความเร็วระดับ full wire-speed

เป็นไงกันบ้างค่ะ ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่า Media converter  มันคืออะไร  ใช้ทำอะไร ใช้งานง่าย ทนทาน คุณต้องลองใช้ ถึงจะรู้นะจะ