วิธีการสมัคร DynDNS

1.เข้าไปยังเว็บไซต์ www.dyndns.org แล้วทำการคลิกที่ Sign In มุมบนด้านขวามือ

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักในการสมัครและการเข้าสู่ระบบ

2.หลังจากนั้นกรอก Username และ Password (ด้านขวามือ) แล้วทำการ Log in ในกรณีที่ผู้ใช้ท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิก ก็ให้ทำการกรอกข้อมูลโดยการกรอก Username  Password และ E-mail (ด้านซ้ายมือ) โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะครับ หลังจากนั้นก็คลิกที่ Create Account (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ

หลังจากที่ได้ทำการสมัครและ Login เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะแสดงหน้าจอ My Account ของเรานั่นเอง (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

3.ไปที่ My Service >> Add Host Service (ภาพที่ 4)

4.หลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอ Add New Hostname (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการ Add New Hostname

1.ช่อง Hostname ให้กำหนดชื่อที่เราจะใช้เรียกผ่านทาง Internet ในที่นี้จะขอสมมติเป็นname.dyndns.org (อาจจะใช้เป็น .dyndns.info หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกครับ)
2.Service Type ให้เลือกเป็น Host with IP address
3.IP Address นี้ก็ คือ ค่า IP Address ที่ DynDNS จะแปลงให้ เมื่อเราเรียกชื่อที่เราตั้ง (ในที่นี้คือ name.dyndns.org) ผ่านทาง Internet ซึ่งนาย KARE แนะนำให้ใส่ IP Address ปัจจุบัน ที่ทางผู้ให้บริการ Internet กำหนดมาให้เรา โดยทาง DynDNS จะรู้ IP ของเราอยู่แล้ว ที่บอกว่า “Your current location’s IP address is aa.bb.cc.dd” เราจะเลือกใช้วิธีการป้อน IP address  (aa.bb.cc.dd) นี้ด้วยการพิมพ์ หรือกดตรง ข้อความ “Your current location’s IP address is aa.bb.cc.dd” ก็ได้ครับ
4.จากนั้นกด Activate หลังจากนั้นให้กลับไปหน้า My Account แล้วคลิกที่ My Host DynDNS ก็จะยืนยันว่าได้เปิดใช้งาน ชื่อที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีหน้าสรุป “Host Services” ให้เราดู ดังรูปด้านล่างนี้ ซึ่งเมื่อดูแล้ว ก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนตารางที่คอยแปลงชื่อที่เราตั้ง ให้เป็นชื่อ IP Address นั่นเอง (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ตารางแสดง Host Services

ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนการใช้บริการ DynDNS นะครับ