ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี D-WDR WDR

  WDR ย่อมาจาก Wide Dynamic Range เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพย้อนแสง โดยการที่กล้องถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ใบในเวลาเดียวกัน ซึ่งใบนึงจะเป็นการถ่ายภาพในสภาวะปกติ และอีกใบนึงจะถ่ายภาพในสภาวะที่มีความสว่างมากกว่าปกติ แล้วนำภาพที่ได้ทั้ง 2 ภาพมาซ้อนกัน ทำให้ภาพทีั้งภาพมีรายละเอียดที่ชัดเจน (โดยหลักการคือ ภาพส่วนที่มืดจะทำการดึงส่วนที่สว่างของอีกภาพมาแสดง ส่วนที่สว่างเกินไปก็จะดึงรายละเอียดกลับมาทำให้สามารถมองเห็นรายละเอียดภาพได้อย่างละเอียด) ส่วนใหญ่กล้อง DWR มักนิยมใช้กันมากในสภาพย้อนแสง คือ แสงจากฉากหลังสว่างกว่าวัตถุ ทำให้ภาพมีความมืดกว่าปกติ จึงต้องแก้ไขด้วยการติดกล้อง WDR เพื่อให้ภาพที่ได้มีรายละเอียด ดังภาพด้านล่างที่แสดงให้เห็นถึงภาพที่ทำการเปิด WDR และไม่ได้เปิด WDR ได้อย่างชัดเจน

  D-WDR ย่อมาจาก Digital Wide Dynamic Range เป็นเทคโนโลยีกล้องย้อนแสงใหม่ล่าสุด ซึ่งมีหลักการทำงานหล้ายกับ WDR ซึ่งโดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดที่ใช้เทคโนโลยี D-WDR มักจะติดตั้งในบริเวณที่มีสภาพย้อนแสง เพื่อให้ภาพที่ได้นั้นไม่มืดจนเกินไป และสามารถเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนได้