ความละเอียด หรือ Resolution คืออะไร

ค่า Resolution สามารถกำหนดค่าได้รูปแบบ เช่น
1. แสดงผลเป็นจำนวนจุด หรือ Pixel ในแนวนอนและแนวตั้ง เช่น จอแสดงผล Resolution 1920 x 1080 ซึ่งหมายถึง มีจำนวนจุดสำหรับแสดงผลในแนวนอน 1,920 จุด และมีจุดแสดงผลในแนวตั้งจำนวน 1,080 จุด ซึ่งการแสดงผลด้วยความละเอียดขนาดนี้ เรานิยมเรียกว่าการแสดงผลแบบ Full HD นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงค่าอื่นในลักษณะนี้อีกมากมาย เช่น 1280 x 720, 1366 x 768 และ 800 x 600 เป็นต้น การแสดงค่า Resolution แบบนี้ ยิ่งค่าในแต่ละแนวมีค่าสูง ก็จะสามารถแสดงผลได้ละเอียดและคมชัดมากขึ้น

2. การแสดงค่า Resolution แบบการนับความหนาแน่นของจุด หรือ จำนวน Pixel ต่อตารางนิ้ว เช่น 326 จุดต่อนิ้ว (Pixel per inch, PPI) หรือ 470 PPI เป็นต้น ยิ่งค่า PPI สูง ก็จะยิ่งแสดงภาพได้ละเอียดและคมชัดมากกว่าตัวเลขน้อยๆ

3. การแสดงค่า Resolution เป็นจำนวนจุดทั้งหมดที่มีอยู่ในจอแสดงผล เช่น ถ้าจอแสดงผลนั้นสามารถแสดงผลได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 ก็จะบอกว่าหน้าจอนี้สามารถแสดงภาพได้จำนวน 1,049,088 pixel หรือ 1.05 Mega Pixel ส่วนจอแสดงผลแบบ 4K (4096 x 2160) จะมีจำนวนจุดแสดงผลทั้งสิ้น 8,847,360 pixel หรือ 8.8 Mega pixel ในระบบนี้ก็เช่นเดียวกับระบบอื่น กล่าวคือยิ่งตัวเลขมาก ก็ยิ่งแสดงผลได้ละเอียดมากขึ้น