Dual Stream ในกล้องจรปิด คืออะไร

ถ้าพูดถึงการทำงานของกล้องไอพี รุ่นก่อนๆ ที่สามารถปรับขนาดของภาพได้เพียงรูปแบบเดียวนั้น จะส่งผลกระทบต่อการเรียกดูผ่านทางเครือข่าย หรือทางโทรศัพท์ เพราะถ้าต้องการความละเอียดของภาพในการบันทึกที่สูงนั้น ก็ต้องปรับขนาดของภาพให้เพิ่มขึ้น และความละเอียดที่สูง แต่ถ้าคิดกับกัน ในการเรียกเข้ามาดูผ่านทางระบบเครือข่าย หรือทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และความละเอียดสูง ก็ต้องกินแบนวิดท์ในการส่งข้อมูลมาก เป็นเรื่องธรรมดา ทำให้ภาพที่ได้กระตุก หรือค้าง ไม่ไหลลื่น ณ.ปัจจุบัน กล้องไอพีเอง ได้มีการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Dual Stream เป็นรูปแบบของการส่งข้อมูลภาพได้ 2 ทาง คือ Stream 1 และ Stream 2 ยกตัวอย่าง ที่ Stream 1 จะใช้ในการบันทึกภาพ จะปรับขนาด และความละเอียดของภาพ ให้ดีที่สุด ส่วน Stream 2 จะเป็นการเรียกดูภาพทางเครือข่าย หรือทางโทรศัพท์ ในที่นี้จะตั้งค่าให้ขนาดของภาพเล็กลง และความละเอียดของภาพไม่มากนัก เพื่อประหยัดแบนวิทด์ในการส่งข้อมูล ทำให้ภาพที่ได้ ไม่กระตุก เป็นต้น