ระบบHDCVI คืออะไร

HDCVI (High Definition Composite Video Interface) ถือกำเนิดจากประเทศจีนในปี 2012 คือ เทคโนโลยีการส่งภาพความละเอียดสูง HD ได้ในระยะไกลผ่านสายสัญญาณ Coaxial โดยใช้หลักการแยกองค์ประกอบของสัญญาณภาพ เช่น ค่าความสว่าง (brightness Signal), ค่าสีต่าง(Hue Signal) และทำการเข้ารหัส(TX) ที่ตัวสัญญาณก่อนนำส่งผ่านสาย Coaxial ไปยังเครื่องรับ HCVR
โดยเครื่องรับจะทำหน้าที่ถอดรหัส(RX) และนำมาประกอบเป็นสัญญาณภาพที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ก่อนทำการบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์
  HDCVI จะทำให้ภาพความละเอียดสูงสามารถส่งผ่านสาย Coaxial ได้สูงสุดที่ 500เมตร และยังรักษาความสว่างของภาพและให้ความละเอียดของภาพได้ดี