เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ optical sensor ZK

  หัวอ่านชนิดนี้เป็นหัวอ่านที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำมาใช้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับที่ใช้กับคนจำนวนมากในค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นที่ยอมรับกันว่า หัวอ่านชนิดนนี้สมควรที่จะเลือกใช้หัวอ่าน Optical Scanner Sensor นี้
เพราะวัสดุผิวหน้าเลนส์ของหัวอ่านชนิดนี้ซึ่งทำมาจากผลึกคริสตัล แข็งแกร่งป้องกันการขีดข่วนจากของแข็ง หรือของมีคมและยังป้องกันการสั่นการกระแทก ไฟฟ้าสถิตย์และยังป้องกันสิ่งสกปรกครายที่เกาะเคลือบที่หน้าสัมผัสของหัวอ่านได้ดี ทำให้ไม่เกิดคราบสะสมของสิ่งสกปรกที่ผิวสัมผัสของเลนส์เมื่อมีการใช้งานเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และคลาดเคลื่อนหรือการผิดพลาดในการอ่านลายนิ้วมือที่น้อยมากในค่า FRR FAR ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในการใช้งานจริง 

โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุประเภทโพลีเมอร์มาบุเคลือบบนตัวเลนส์เพื่อให้ภาพลายนิ้วมือชัดเจนขึ้นแต่อย่างใด
ซึ่งทุกรุ่นที่ผ่านการทอสอบผ่านมาตรฐานมาแล้ว และได้รับการรองรับมาตรฐานจากสภาบันต่างๆ