Face Scan System ระบบสแกนใบหน้า คืออะไร

  ระบบสแกนใบหน้า Face Scan System หรือ Face Recognition เป็นเทคโนโลยี Image Processing ชนิดหนึ่งที่ทำการจับภาพรูปใบหน้าเดิมที่ทำการลงทะเบียนไว้ ซึ่งระบบสแกนหน้า ปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยม และนำไปใช้งานตามอุปกรณ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะบน คอมพิวเตอร์ PC อุปกรณ์ มือถือ รวมไปถึงการประยุกต์ ระบบตรวจสอบ และค้นหาใบหน้ามาใช้ในระบบ บันทึกเวลา Time Recode หรือใช้ในระบบควบคุมการเปิดปิดประตู Access Control System

  จากข้อมูลเบื้องต้นทำให้เราได้ทราบถึงหลักการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้า ที่ได้มีการนำมาประยุกต์เพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ในระบบควบคุมการเปิดปิดประตู Access Control System ผู้บริโภคหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าสถานที่แบบไหน ที่บ้านหรือหน่วยงาน เหมาะสำหรับการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า ( Face Scan ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนั้น

1. หน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง ป้องกันการทำรายการแทนกันของเจ้าหน้าที่ 

2. หน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องลายนิ้วมือแต่ไม่อยากให้พนักงานใช้บัตร เพราะกลัวมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบัตร เช่นทาบบัตรแทนกัน ไม่อยากพกบัตร กลัวลืมบัตรหรือแม้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัตรที่เพิ่มขึ้น เหล่านี้เป็นต้นถ้าปัญหาเป็นอย่างนี้ทางออกคงหนีไม่พ้น เครื่องสแกนใบหน้าเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้ 

3. หน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องการใช้ลายนิ้วมือ หรือมีความไม่สะดวกในการใช้ลายนิ้วมือ เช่น ต้องสวมถุงมือตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน หรือพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับห้องเย็น บุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือได้แน่นอน หรือ พนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมี หรือกาวยางต่างๆ
และพนักงานที่ทำเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งคงเป็นเครื่องสแกนใบหน้าเท่านั้นที่สามารถตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาเหล่านี้ได้