โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Light)

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Light)

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) คือพลังงานที่ผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ในรูปของแสงแดด ที่ประกอบด้วยพลังงานแสงและพลังงานความร้อน ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์จึงมีอยู่สองส่วนด้วยเช่นกัน ก็คือพลังงานแสงและพลังงานความร้อน โดยพลังงานทั้งสองส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานได้สองรูปแบบ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) คืออุปกรณ์ที่ทำหน้ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์และแปรรูปพลังงานเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าที่ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์  ผลิตได้นั้นเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที และยังสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นไว้ในแบตเตอรี่หรือ Power Bank ได้

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Light) หรือ โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ คือโคมไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการทำงานและให้แสงสว่าง โดยที่โคมไฟไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปเป็นอย่างมาก นอกจากช่วยประหยัดค่าไฟและให้ความสว่างแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


Solar Light : โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 


โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Light) 25W

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  
กำลังไฟ 25W

ราคา 750 
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Light) 40W

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  
กำลังไฟ 40W

ราคา 950 
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Light) 60W

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  
กำลังไฟ 60W

ราคา 1,050 
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Light) 100W

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  
กำลังไฟ 100W

ราคา 1,350